Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z Naszej strony internetowej powierzacie Nam Państwo swoje dane osobowe. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu. Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z Naszej strony internetowej. Przetwarzamy przede wszystkim dane, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te pozostawione w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez Nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, prosimy zapoznanie się z informacjami w zakładce Dane Osobowe, jak również mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do Nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Schoenberger Polska Enterprises Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Mazowiecka 70A, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000480754, NIP 8792671693 oraz numerem REGON 341491442.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty z Nami współpracujące w ramach prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi IT, a także - w przypadkach przewidzianych przez właściwe przepisy prawa - organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej. Jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza dla celów analitycznych i statystycznych oraz dla własnych celów marketingowych, Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom z państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia + Liechtenstein + Norwegia). Państwa dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikatu na stronie internetowej lub informacji o zmianie treści niniejszej Polityki.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne nie zdecydowaliśmy się na powołanie inspektora danych osobowych w naszej firmie. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt: Adres korespondencyjny: Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 70A, 87-100 Toruń. Tel. +48 566 399 339 E-mail: daneosobowe@schoenberger-group.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W związku z korzystaniem przez Państwa z Naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako administratora danych, tj. w celach statystycznych i analitycznych oraz w celach marketingowych produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 70A, 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe", w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na nasz adres poczty elektronicznej daneosobowe@schoenberger-group.com.

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. Nie przetwarzamy plików cookies w celach marketingu cudzych produktów lub usług. Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, notebooku, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingu własnym. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:
 • a. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • b. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • c. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
 • d. pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e. pliki reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
 • f. pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza stron używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z Naszej strony internetowej, adres IP użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na Naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na Naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z Naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie Państwo Naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt na Naszej stronie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”. Wedle Naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać Nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 10.12.2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.